New Normal mindset ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อป้องกันสุขภาพให้ห่างไกลจากโควิด-19
.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องป้องกันตัวเองในการใช้ชีวิตโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่น 
🚴‍♂️ออกกำลังกายแบบฉายเดี่ยว หรือออกกำลังกายโดยเว้นระยะห่าง
💦👐การทำความสะอาดคือ ที่หนึ่ง
👨‍💻จัดประชุมผ่านสื่อสารออนไลน์
👔เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
🚶‍♂️---🏃‍♀️Social Distancing กับวิถีออนไลน์ที่เลี่ยงไม่ได้ และเว้นระยะห่างในสังคม
🥄พฤติกรรมทางอาหารก็เปลี่ยนไปโดยใช้ช้อนกลางของตัวเอง
 
#NewNormal
#ชีวิตวิถีใหม่
#โควิด19
#COVID19